Mer om Skriv bättre svenska

Skriv bättre svenska på distans är en kurs för dig som vill bli bättre på att skriva svenska , bli bättre på svensk grammatik och som vill få ett större ordförråd. Vi vet att det finns många personer som pratar och förstår vardaglig svenska men som inte kan skriva svenska på samma nivå. Idag och i framtiden behövs en bra förmåga att skriva på svenska inom de flesta yrken och utbildningar. Kursen är en distansutbildning för att ge möjlighet för så många som möjligt att delta, oavsett var man bor i Sverige eller när man har tid att studera.

Så här arbetar vi på kursen

Vi har ett gemensamt klassrum på internet där alla uppgifter och all information finns samlade. Det finns också sociala utrymmen där alla som deltar i kursen kan kommunicera med varandra och med lärarna, till exempel i klassens blogg eller vid videomöten. Två lördagar varje termin har vi digitala kursträffar där hela klassen har språkverkstäder och språkundervisning med kursens lärare. Då använder vi en del tid till olika aktiviteter där vi lär känna varandra. Att lära känna varandra är viktigt för att lättare kunna samarbeta på ett demokratiskt sätt.

Kontakten med lärarna och klasskamraterna sker dels via mejl och delade dokument/andra filer och dels via videomöten. I början av studietiden går vi igenom den teknik och de metoder man behöver för studiearbetet.

Basgrupper

Varje vecka finns det en eller flera skrivuppgifter att arbeta med. Uppgifterna har olika teman som du som deltagare kan vara med och bestämma. En bit in i studiearbetet får varje kursdeltagare två till tre klasskamrater att samarbeta med. Tillsammans blir ni en basgrupp. Du och dina basgruppskamrater läser och kommenterar varandras texter och använder kommentarerna för att bearbeta era texter innan de delas med lärarna. Efter det kommenterar läraren texterna.

Kommentarerna från lärarna och basgruppskamraterna handlar ofta om olika grammatikkunskaper. Varje deltagare får hjälp att hitta videolektioner, förklaringar och övningar på internet för att utveckla de grammatikkunskaper som behövs för att underlätta skrivandet.

Klassens blogg

I klassens blogg skriver alla deltagare inlägg med olika teman, och lärarna och klasskamraterna läser och kommenterar inläggen. Då och då handlar inläggen deltagarna skriver om hur studiearbetet har fungerat den veckan, vad som har fungerat bra och om det har funnits några svårigheter. Det ger oss en möjlighet att tipsa och stötta varandra så att studierna fungerar bra. Bloggen är också en användbar plats för olika saker man vill diskutera.

Muntlig kommunikation och läsning

I videosamtalen med lärarna och kurskamraterna pratar vi förstås svenska med varandra, även om muntlig kommunikation inte är något vi fördjupar oss i på kursen. Vi har klassråd på distans, så att gruppen kan diskutera olika frågor som handlar om kursen, komma med förslag och ta beslut tillsammans. I kursen ingår även att läsa texter om aktuella ämnen och om man vill finns också möjlighet att läsa skönlitteratur eller facklitteratur. Att läsa är ett bra sätt att öka sitt ordförråd samt träna in korrekt grammatik och stavning.

De fem riktlinjerna

Vi har fem riktlinjer som vi arbetar efter på kursen. Fyra av dem kommer från statens riktlinjer för folkbildningen och den femte har vi valt själva.

 • Vi vill ge nya kunskaper – nu och för framtiden
 • Vi tränar på att samarbeta demokratiskt
 • Vi vill öka dina möjligheter att engagera dig i samhället
 • Vi vill ge möjlighet för deltagarna att möta kulturen – litteratur, konst, teater, musik, film, dans etc
 • “Våga vara modig” är den uppmaning vi ger varandra varje dag på kursen. När man utmanar sina egna gränser har man den bästa chansen att lära sig nya saker!

När kursen är slut:

 • har du fått ett ökat självförtroende när det gäller att använda svenska språket
 • har du ökat dina kunskaper i svenska som andraspråk
 • har du övat på att skriva texter som är instruerande, berättande, sammanfattande, förklarande, diskuterande, rapporterande eller argumenterande
 • kan du använda olika metoder och hjälpmedel för att fortsätta utveckla dina skrivkunskaper och språkkunskaper
 • har du fått träna samarbete med demokratiska arbetsformer
 • om du har klarat kursens krav får du ett intyg med information om vad du har studerat

Ansök till kursen

När du har läst all information om kursen så är du redo att söka.

Hur söker kan du läsa om på denna sida. Ring expeditionen 08-586 471 00 om du behöver hjälp med ansökan.