Personal kontaktinfo

Skolledning

Administrativ personal

Pedagogisk personal

Allmänna kollegiet

Bättre svenska för invandrare-kollegiet

Serietecknarkollegiet

Konstskolan LINNEA