Personal

Skolledning

Kajsa Jungnelius

Rektor

08-586 471 01

Martin Wikström

Skolsamordnare, samordnare för allmän kurs

08-586 471 03

Lovis Blixt

Verksamhetssamordnare

08-586 471 31
Mer info om mig

Verksamhetssamordnare för profilkurser samt lärare på Fritidsledarutbildningen

Kallie Ismail

SYV, Verksamhetssamordnare

08-586 471 07

Ana Hultgren Mejias

Föreståndare Konstskolan LINNEA

08586 471 51

Administrativ personal

Martin Wikström

Skolsamordnare, samordnare för allmän kurs

08-586 471 03

Lisa Gruvstad

Skolsekreterare

08-586 471 00

Mica Sethfors

Kurator

076- 024 96 04

Solveig Hedberg

Ekonomiansvarig

08-586 471 02

Nasrin Khatami

Nätverkstekniker

08-586 471 06

Bereket Paulos

Vaktmästare / språkstöd

08-586 471 05

Pedagogisk personal

Martin Wikström

Skolsamordnare, samordnare för allmän kurs

08-586 471 03

Allmänna kollegiet

Martin Wikström

Skolsamordnare, samordnare för allmän kurs

08-586 471 03

Björn Viberg

Lärare

08-586 471 11

Lev Martinez

Lärare

08-586 471 13

Teres Allard

Socialpedagog

Pia Roxell

Lärare / SMF

08-586 471 16

Sara Dahl

Lärare

08-586 471 14

Magnus Jonsson

Lärare

08-586 471 15

Anna Jonsson

Klassföreståndare Omvärld

08-586 471 12

Joakim Malmsten

Socialpedagog, digitala hjälpmedel

08-586 471 17

Svenska som andraspråk-kollegiet

Kallie Ismail

SYV, Verksamhetssamordnare

08-586 471 07

Monica Svahn

Lärare

08-586 471 52

Moa Lindström

Lärare Skriv bättre svenska och SvA

08- 586 471 22

Katarina Mattson

Lärare

08-586 471 23

Fritidsledarkollegiet

Lovis Blixt

Verksamhetssamordnare

08-586 471 31
Mer info om mig

Verksamhetssamordnare för profilkurser samt lärare på Fritidsledarutbildningen

Mårten Roosvall

Lärare

08-586 471 33

Malin Svantesson

Lärare

08-586 471 32

Serietecknarkollegiet

Lovis Blixt

Verksamhetssamordnare

08-586 471 31
Mer info om mig

Verksamhetssamordnare för profilkurser samt lärare på Fritidsledarutbildningen

Ida Engblom

Lärare

08-586 471 41

Wendel Strömbeck

Lärare

08-586 471 42

Konstskolan LINNEA

Ana Hultgren Mejias

Föreståndare Konstskolan LINNEA

08586 471 51

Timothy Crisp

Lärare

08-586 471 54

Monica Larsson

Lärare

08-586 471 52

Ella Nordlundh

Lärare

Lola Popovska