Personal kontaktinfo

Skolledning

Administrativ personal

Allmänna kollegiet

Pedagogisk personal

Bättre svenska för invandrare-kollegiet

Fritidsledarkollegiet

Serietecknarkollegiet

Konstskolan LINNEA