Allmän kurs – Behörighetsgivande kurser

Allmän kurs – Behörighetsgivande kurser

På Allmänna kursen kan du:

  • komplettera dina gymnasiebetyg och få behörighet till högskola och yrkeshögskola
  • utveckla dig själv och komma igång med studier igen
  • få tillgång till en egen kvotgrupp när du söker till högskola och universitet

Vi vill:

  • ge allmänbildning om människan, samhället och naturen
  • ge en god grund för fortsatta studier
  • erbjuda en berikande samvaro med andra vuxenstuderande

Att studera allmänna kursen hos oss betyder att du studerar på heltid. Du läser alla ämnen som ingår i utbildningen och du ingår i en studiegrupp (klass). På detta sätt skiljer vi oss från Komvux där du kan välja enstaka kurser.

Om grundläggande behörighet – motsvarande gymnasieexamen

Du kan få grundläggande behörighet för högskolestudier eller yrkeshögskola genom att studera 1 – 3 år på allmän linje. Antalet år du behöver studera hos beror på vad du har med dig från tidigare skolor.

Du ”läser inte upp betyg” utan siktar på att uppnå en nivå motsvarande godkänt i de gymnasiegemensamma ämnena svenska, engelska, matematik, samhällskunskap, historia, religionskunskap och naturkunskap. Dina godkända kurser i kombinationen med din tid här på folkhögskolan ger dig behörighet för högre studier, både till yrkeshögskolan och till den teoretiska högskolan och universitet. På folkhögskola får du efter varje läsår ett studieomdöme satt. Detta studieomdöme används när du söker till vidare studier. Läs mer om studieomdömet längre ned på sidan.

Till vilken profil ska jag söka?

Från hösten 2023 har vi fyra profiler:

  • Allmän kurs – Fokus
  • Allmän kurs – Natur och hälsa (där vi erbjuder naturkunskap 2)
  • Allmän kurs – Sikta mot högskolan
  • Allmän kurs – Socialt arbete

Läs mer om dessa profiler här: https://skarpnacksfolkhogskola.se/vara-kurser/allman-kurs-behorighetsgivande-kurser/vara-allmanna-kurser/

Vem kan söka till allmän linje?

Allmän kurs är för alla som inte har en färdig gymnasieutbildning. Du kan vara i stort sett hur gammal som helst, men som yngst måste du fylla 18 år under året som utbildningen startar. Du som söker ska vara färdig med grundskolan.


Ansökningssidan hittar du här: https://skarpnacksfolkhogskola.se/ansokan/ansok-till-allmanna-linjen/