Allmän kurs

Behörighetsgivande kurser

På Allmänna kursen kan du:

  • komplettera dina gymnasiebetyg och få behörighet till högskola och yrkeshögskola
  • utveckla dig själv och komma igång med studier igen
  • få tillgång till en egen kvotgrupp när du söker till högskola och universitet

Vi vill:

  • ge allmänbildning om människan, samhället och naturen
  • ge en god grund för fortsatta studier
  • erbjuda en berikande samvaro med andra vuxenstuderande

Att studera allmänna kursen hos oss betyder att du studerar på heltid. Du läser alla ämnen som ingår i utbildningen och du ingår i en studiegrupp (klass). På detta sätt skiljer vi oss från Komvux där du kan välja enstaka kurser.

Öppet hus 17/4 kl. 13.15 – 15.00. Välkommen förbi ingen anmälan behövs

Om grundläggande behörighet – motsvarande gymnasieexamen

Du kan få grundläggande behörighet för högskolestudier eller yrkeshögskola genom att studera 1 – 3 år på allmän linje. Antalet år du behöver studera hos beror på vad du har med dig från tidigare skolor.

Du ”läser inte upp betyg” utan siktar på att uppnå en nivå motsvarande godkänt i de gymnasiegemensamma ämnena svenska, engelska, matematik, samhällskunskap, historia, religionskunskap och naturkunskap. Dina godkända kurser i kombinationen med din tid här på folkhögskolan ger dig behörighet för högre studier, både till yrkeshögskolan och till den teoretiska högskolan och universitet. På folkhögskola får du efter varje läsår ett studieomdöme satt. Detta studieomdöme används när du söker till vidare studier. Läs mer om studieomdömet längre ned på sidan.

Till vilken profil ska jag söka?

Från hösten 2023 har vi tre profiler:

  • Allmän kurs – Fokus
  • Allmän kurs – Sikta mot högskolan
  • Allmän kurs – Socialt arbete

Läs mer om de olika profilerna

Vem kan söka till allmän linje?

Allmän kurs är för alla som inte har en färdig gymnasieutbildning. Du kan vara i stort sett hur gammal som helst, men som yngst måste du fylla 18 år under året som utbildningen startar. Du som söker ska vara färdig med grundskolan.

Här kan du se en kort film med en av våra deltagare

Vilka behörigheter kan du få hos oss?

(Högre behörigheter inom parentes) Engelska 5, 6 (7) Svenska 1, 2 och 3 Matematik 1 (och högre behörigheter som kurs 2 och 3 för dig som verkligen går in för detta) Historia 1a1 (1a2) Samhällskunskap 1a1 (1a2) Naturkunskap 1a1 (1a2) Religion 1

På den allmänna kursen ger vi mer än bara behörigheter. Vi vill ge en bred bildningsgrund och på köpet kommer det ut behörigheter om du uppfyller våra krav. Du kan inte välja till eller välja bort kurser när du läser här. Men vi erbjuder alla behörigheter som du behöver för en grundläggande behörighet för yrkeshögskola eller högskolan.

Studieomdöme och behörigheter

Öppna detta pdf-dokument för att läsa mer om vad studieomdömet står för och vilka behörigheter du kan få. I dokumentet förekommer just nu gamla namn på våra profiler.

Vår kunskapssyn och arbetssätt

På allmänna linjen vill vi ge både allmänbildning och en god grund för fortsatta studier, ökat självförtroende samt en berikande samvaro med andra vuxenstuderande. Folkhögskola bygger på det vi kallar folkbildning. Vår folkbildningsidé bygger på att du ska kunna delta och känna tillhörighet i samhället. Det kräver förståelse för hur samhällsutvecklingen har fortgått fram till idag och kunskaper om de idéer som styr samtiden. Det globala och föränderliga samhället ställer höga krav på oss som medborgare om vi vill kunna ta aktiv del i arbetsliv och samhällsutveckling. När det gäller utbildning vill vi ge kunskaper och insikter och förbättrad studieförmåga som kvalificerar till vidare studier. Vi har ett varierat arbetssätt där samarbete och grupparbete är basen. Var och en som söker sig till folkhögskolan gör det av egen fri vilja. Därför tror vi att var och en som studerar här också vill vara med om att skapa ”vardagsharmoni”, alltså arbeta för att varje dag ska kännas meningsfull och lustfylld. Det är var och ens ansvar att bidra till ett gott arbetsklimat med intressanta, lärorika, viktiga och spännande studier. Den som är aktiv och engagerad får ut mer av studietiden.