Allmän kurs – Behörighetsgivande kurser

Allmän kurs – Behörighetsgivande kurser

På Allmänna kursen kan du:

  • komplettera dina gymnasiebetyg och få behörighet till högskola och yrkeshögskola
  • utveckla dig själv och komma igång med studier igen
  • få tillgång till en egen kvotgrupp när du söker till högskola och universitet

Vi vill:

  • ge allmänbildning om människan, samhället och naturen
  • ge en god grund för fortsatta studier
  • erbjuda en berikande samvaro med andra vuxenstuderande

Att studera allmänna kursen hos oss betyder att du studerar på heltid. Du läser alla ämnen som ingår i utbildningen och du ingår i en studiegrupp (klass). På detta sätt skiljer vi oss från Komvux där du kan välja enstaka kurser.

Om grundläggande behörighet – motsvarande gymnasieexamen

Du kan få grundläggande behörighet för högskolestudier eller yrkeshögskola genom att studera 1 – 4 år på allmän linje. Antalet år du behöver studera hos beror på vad du har med dig från tidigare skolor.

Du ”läser inte upp betyg” utan siktar på att uppnå en nivå motsvarande godkänt i de gymnasiegemensamma ämnena svenska, engelska, matematik, samhällskunskap, historia, religionskunskap och naturkunskap. Dina godkända kurser i kombinationen med din tid här på folkhögskolan ger dig behörighet för högre studier, både till yrkeshögskolan och till den teoretiska högskolan och universitet. På folkhögskola får du efter varje läsår ett studieomdöme satt. Detta studieomdöme används när du söker till vidare studier. Läs mer om studieomdömet längre ned på sidan.

Hur länge måste jag studera?

Hur länge du behöver studera beror på din studiebakgrund och dina framtidsplaner. Se gärna filmen som förklarar hur länge du måste studera och vilka behörigheter du kan få.

Till vilken nivå ska jag söka?

Våra kurser byter namn och inriktning under HT2023. Detta uppdateras här under första veckan i februari

Nivå 1: Baskursen är för dig som har gått ut grundskolan och inte har några eller bara få godkända poäng från gymnasiet. Du behöver tre år för att uppnå grundläggande behörighet.

Nivå 2-3: Fortsättningskurserna omvärld och individ är våra högskoleförberedande kurser. De ligger på samma nivå och har olika temainriktningar. Dessa är för dig som har gått minst ett år på gymnasiet eller folkhögskola, har runt 800 poäng godkända eller arbetat heltid minst två år. Du ska vara färdig med Svenska 1 (eller A) eller Svenska som andraspråk 1 (eller A).

Fortsättningskurserna passar alltså också dig som har fler poäng eller ämnen än minimikravet. Du kan behöva ett eller två år på folkhögskola beroende på förkunskaper och poäng.

Vem kan söka till allmän linje?

Du som har fyllt 18 år och inte har en färdig gymnasieutbildning. I undantagsfall antar vi studerande från 16 års ålder i samarbete med din hemkommun. Du som har svenska som andra språk ska ha godkänd Svenska som andraspråk grundläggande nivå. Läs vidare om antagningsförfarande och vad som händer efter din ansökan