Ansökan till Serier, illustration & animation  höstterminen 2022 är öppen

Läs noga igenom hela denna sida för att sätta dig in i antagningsförfarandet. Observera att ansökan görs i SchoolSoft. Länk finns längst ned på denna sida.

Ansökan via personligt brev

Tidigare år har vi utgått ifrån arbetsprover i antagningsprocessen. Nu har vi tagit ett beslut att istället utgå ifrån sökandes motivation och drivkraft till att studera hos oss. SSerier, illustration & animation – fortsättning är en fortsättningskurs som kräver förkunskap motsvarande våra grundkurser. Kursen bygger mycket på självständighet och förmåga att strukturera upp sitt arbete och att medverka på kursens moment. I ditt personliga brev beskriver du din förkunskap, hur du planerar att ta dig an kursen och att strukturera upp ditt projekt och din tid

Personligt brev (1000-1500 tecken, c:a 200 ord), skickas in som PDF eller Word-dokument med din ansökan på SchoolSoft. Högst en A4-sida

Presentera dig själv kort. Ärlighet och personlighet uppskattas! Reflektera också kring dessa tre punkter: 

1. Vad vill du göra berättelser om?
2. Varför vill gå den här utbildningen?
3. På vår utbildning jobbar vi med att:

  • Lära oss tillsammans, du blir ett viktig bidrag till klassen. Vi jobbar både i gruppform och individuellt och ibland också med andra klasser på skolan. 
  • Makt- och normfrågor ska genomsyra vår utbildning. Har du några tankar om detta så skriv gärna det i brevet. 

4. Valfritt: Bifoga några bilder du har skapat, eller länka till en hemsida där man kan se bilder du har gjort.

5. Bifoga personbevis för studier (med folkbokföringsadress, personnummer etc). Beställs här: http://www.skatteverket.se/privat/folkbokforing/personbevis.4.18e1b10334ebe8bc80003671.html

6. Kom också ihåg att bifoga dina betyg som styrker din behörighet.

I antagningsprocessen kommer vi att kontakta dig för möjlighet att ställa följdfrågor och lite personlig kontakt. 

Besked om antagning får du senast 15 juni.

Beslut

Efter diskussioner om arbetsproverna och de personliga breven söker utbildningens kursföreståndare skapa en studiegrupp genom att anta de sökande utifrån olikheter i serietecknarstil. Vi strävar efter en grupp med bredd i estetik och innehåll i berättandet, en heterogen grupp där vi tror att deltagarna kommer att utmana och utveckla varandra som serietecknare. Vi antar en studiegrupp om 16-18 personer. Normalt upprättar vi en reservlista där reserverna inte rangordnas. Om det blir en studieplats ledig gör vi en bedömning – vilken reserv som bäst skulle kunna bidra i den befintliga gruppen.

Beslut skickas senast den: 15:e maj.

Vi tittar på:

  • Förmåga att jobba självständigt och intresse för tänkande kring den egna arbetsprocessen.
  • Intresse för att sätta sig in i andra kursdeltagares skapandeprocesser och hjälpa dem att utvecklas.
  • Om deltagaren bidrar med något nytt perspektiv till gruppen.

Ansökan med material ska vara Skarpnäcks folkhögskola tillhanda 15:e maj. Besked om antagning får du senast 15:e juni.

Ansök i SchoolSoft

Registrera ett konto och gör en ansökan med din grunduppgifter i SchoolSoft på denna länk:

https://sms.schoolsoft.se/fhsk/jsp/LoginApplicant.jsp?application_education_id=15895

Beslut om antagning sker senast 15 juni varpå de antagna meddelas med brev. Ej antagna och reserver meddelas per brev eller e-post.