Ansök till Serier, illustration & animation – fortsättning, distans

Ansökan till Serier, illustration & animation  höstterminen 2024 är nu

Du som vill ansöka till denna kurs behöver göra det senast 15 maj. Vid ansökan är det fyra delar som du ska bifoga: exempel på dina serier, personligt brev, betyg och personbevis.

Läs noga igenom hela denna sida för att sätta dig in i antagningsförfarandet. Observera att du registrerar din ansökan i SchoolSoft.

Arbetsproverna

1. Exempel på ditt skapande.

Bifoga exempel på dina serier, illustrationer eller animationer som bilaga i Schoolsoft, 2-10 sidor, eller om du bara har animationer, bifoga en länk. Det kan vara skisser till det projekt du tänkt dig att jobba med under terminen eller tidigare verk. 

2. Personligt brev

Bifogas som PDF eller word-document i Schoolsoft, högst en A4-sida.

Presentera dig själv kort. Om du redan har en projektidé så beskriv den här. Om du inte har bestämt dig vilket projekt du vill jobba med så hjälper vi dig att bestämma dig på höstens första träff. I så fall får du gärna beskriva vilken typ av serier du brukar göra och om du har flera idéer kan du presentera dem. Beskriv också vilken motsvarande utbildning du har, om du gått en annan skola än Serier, illustration och animation, eller hur din erfarenhet som tecknare har sett ut. Reflektera även kring dessa två punkter:

På vår utbildning jobbar vi med att:

  • Lära oss tillsammans, du blir ett viktig bidrag till klassen.
  • Makt- och normfrågor ska genomsyra vår utbildning.

Har du några tankar om detta så skriv gärna det i brevet.

3. Personbevis

Bifoga personbevis för studier (med folkbokföringsadress, personnummer etc). Beställs här:

4. Betyg

Kom också ihåg att bifoga dina betyg som styrker din behörighet.

Beslut

Efter diskussioner om arbetsproverna och de personliga breven söker utbildningens kursföreståndare skapa en studiegrupp genom att anta de sökande utifrån olikheter i bildberättande. Vi strävar efter en grupp med bredd i estetik och innehåll i berättandet, en heterogen grupp där vi tror att deltagarna kommer att utmana och utveckla varandra som visuella berättare. Vi antar en studiegrupp om 20 personer. Normalt upprättar vi en reservlista där reserverna inte rangordnas. Om det blir en studieplats ledig gör vi en bedömning – vilken reserv som bäst skulle kunna bidra i den befintliga gruppen.

Beslut skickas senast den: 8 juni.

Vi tittar på:

  • Personlig berättarstil och estetiskt uttryck.
  • Innehåll i serierna och intresset av att berätta något för omvärlden.
  • Om deltagaren bidrar med något nytt perspektiv till gruppen.
  • Förmåga att jobba självständigt och intresse för tänkande kring den egna arbetsprocessen.
  • Intresse för att sätta sig in i andra kursdeltagares skapandeprocesser och hjälpa dem att utvecklas.

Ansökan med material ska vara Skarpnäcks folkhögskola tillhanda 15 maj. Besked om antagning får du senast 8 juni. Ej antagna och reserver meddelas per brev eller e-post.


Ansök i SchoolSoft

Registrera ett konto och gör en ansökan med din grunduppgifter i SchoolSoft på denna länk:

https://sms.schoolsoft.se/fhsk/jsp/LoginApplicant.jsp?application_education_id=22415