På allmänna linjen vill vi ge både allmänbildning och en god grund för fortsatta studier, ökat självförtroende samt en berikande samvaro med andra vuxenstuderande.

Folkhögskola bygger på det vi kallar folkbildning. Vår folkbildningsidé bygger på att du ska kunna delta och känna tillhörighet i samhället. Det kräver förståelse för hur samhällsutvecklingen har fortgått fram till idag och kunskaper om de idéer som styr samtiden. Det globala och föränderliga samhället ställer höga krav på oss som medborgare om vi vill kunna ta aktiv del i arbetsliv och samhällsutveckling.

När det gäller utbildning vill vi ge kunskaper och insikter och förbättrad studieförmåga som kvalificerar till vidare studier.

Vår kunskapssyn och arbetssätt

Tillsammans undersöker vi vår närmiljö och vår omvärld. Folkhögskolan ger människor möjlighet att utvecklas för att kunna påverka sina egna och andras livsvillkor. Folkhögskolan är en fri och frivillig skolform som arbetar för demokrati: demokrati på skolan, i lokalsamhället och i världen.

Vi väljer gärna arbetssätt och studieformer som ger möjlighet att:

  • Tillsammans fundera över vad som är intressant och viktigt att studera
  • Dela med sig av sina erfarenheter i ämnet
  • Koncentrera sig, läsa och fördjupa sig
  • Diskutera och analysera
  • Ge sig iväg och undersöka verkligheten utanför skolan
  • Skapa och producera utställningar, tidningar, skådespel, bildspel etc.

Vi har ett varierat arbetssätt där samarbete och grupparbete är basen.
Var och en som söker sig till folkhögskolan gör det av egen fri vilja. Därför tror vi att var och en som studerar här också vill vara med om att skapa ”vardagsharmoni”, alltså arbeta för att varje dag ska kännas meningsfull och lustfylld.

Det är var och ens ansvar att bidra till ett gott arbetsklimat med intressanta, lärorika, viktiga och spännande studier. Den som är aktiv och engagerad får ut mer av studietiden.