Skriv bättre svenska distans

Skriv bättre svenska distans

Kursen Skriv bättre svenska på distans är för dig som:

  • har lärt dig svenska som vuxen
  • vill skriva bättre svenska för att kunna leva ditt liv som du vill
  • har minst avslutat SFI, D-nivå, eller har motsvarande kunskaper
  • har vana att använda datorer och internet
  • har tillgång till internet och dator med webbkamera under studietiden
  • vill studera halvtid på distans
  • vill samarbeta med andra i dina studier

Vi vill:

  • ge dig kunskaper och självförtroende att använda svenska i vardagslivet och arbetslivet
  • ge dig verktyg så att du kan fortsätta utveckla dina svenskkunskaper efter kursen
  • ge dig möjlighet att möta nya personer, nya tankar och åsikter