Serier, illustration & animation – fortsättning, distans

Serier, illustration & animation – fortsättning, distans

Kursen är för dig som:

 •  Vill genomföra ett projekt inom något av områdena serier, illustration eller animation
 •  Har förkunskaper inom detta område
 • Vill bli yrkesverksam inom branschen
 •  Vill få handledning av pedagoger
 •  Är nyfiken på att samarbeta med andra tecknare
 •  Vill vidareutbilda dig där du bor
 •  Vill bestämma över din arbetstid

På denna utbildning:

 •  Använder vi gruppen som en språngbräda i de individuella skapandeprocesserna.
 •  Anpassas handledningen efter olika behov och förutsättningar
 •  Får du delta i workshops och tillgång till föreläsningar med yrkesverksamma tecknare
 •  Följer vi varandras processer på Google meet, Instagram och Classroom