Från hösten 2023 kan du välja dessa profiler då du söker allmän kurs. Observera att vår gamla baskurs inte kommer att finnas kvar

Allmän kurs – Fokus

Allmän kursFokus ger dig möjligheten att komma vidare med dina gymnasiestudier. Vi studerar matte, svenska och engelska nivågrupperat. Övriga allmänna ämnen läser vi tematiskt. 

Allmän kurs – Fokus ägnar vi en del av den schemalagda tematiden åt studieteknik, skapa en trygg grupp, motivation och personlig utveckling. Vi blandar teori med skapande moment och fokuserar på de grundläggande behörigheterna.  Det finns möjlighet att välja om du vill läsa för en yrkeshögskolebehörighet eller satsa på full grundläggande högskolebehörighet. 

Du kan läsa på Allmän kurs – Fokus som ett första, andra eller tredje år på folkhögskolan.

Vem kan ansöka?

Du måste fylla lägst 18 år under 2023. Du behöver vara helt  klar med grundskolan.

Allmän kurs – Sikta mot högskolan

Allmän kurs – Sikta mot högskolan är en kurs för dig som har siktet inställt på att studera vidare på universitet och högskola. Du läser Allmän kurs med extra fokus på högskoleförberedande moment. 

Under tematimmarna på Allmän kurs – Sikta mot högskolan undersöker vi olika akademiska begrepp och uttryck. Du övar upp din förmåga att analysera och tänka kritiskt. Vi diskuterar kring och skriver vetenskapliga texter av olika slag. Du kommer att få studietekniska tips som gör det lättare för dig att klara högre studier. Vi gör också studiebesök och tar del av föreläsningar från olika akademiska institutioner. 

Vi studerar matematik, engelska och svenska nivågrupperat.

Du kan läsa in de gymnasiegemensamma ämnena och har möjlighet att nå grundläggande behörighet för högskolestudier. Studietiden är 1-2 år beroende på din studiebakgrund och dina mål. 

Vem kan ansöka?

Du måste fylla lägst 18 år under 2023. Du ska ha klarat minst ett år på gymnasium, folkhögskola eller komvux. 

Allmän kurs – Socialt arbete

Allmän kurs – Socialt arbete passar dig som är intresserad av människan i samhället. Kursen kan vara en bra förberedelse för vidare studier till socionom, socialpedagog, fritidsledare eller andra sociala yrken.

Allmän kurs – Socialt arbete berör vi livsåskådningsfrågor och miljöfrågor samt har skapande verksamhet i våra temastudier. Undervisningen utgår från övergripande frågor som vi bearbetar med litteratur, i diskussioner och genom grupparbeten. Vi gör även studiebesök. 

Vi studerar matematik, engelska och svenska nivågrupperat.

Du kan läsa in de gymnasiegemensamma ämnena och har möjlighet att nå grundläggande behörighet för högskolestudier. Studietiden är 1-2 år beroende på din studiebakgrund och dina mål. 

Vem kan ansöka?

Du måste fylla lägst 18 år under 2023. Du ska ha klarat minst ett år på gymnasium, folkhögskola eller komvux eller ha jobbat heltid minst två år. 

Vem kan ansöka?

Du måste fylla lägst 18 år under 2023. Du ska ha klarat minst ett år på gymnasium, folkhögskola eller komvux eller ha jobbat heltid minst två år.