Samarbete & utveckling

Utöver traditionell folkbildning driver Skarpnäcks folkhögskola en hel del samarbete och utveckling genom uppdragsutbildningar och spännande lokala samarbetsprojekt.

I Sundsvall bedriver vi SFI ihop med Folkuniversitetet. Läs mer om detta på denna webbplats. https://sundsvall.se/utbildning-och-forskola/vuxenutbildning/sfi-och-samhallsorientering/folkhogskolan-sfi

Vi genomför utbildningar och deltar, eller har deltagit, i samarbetsprojekt som Romane Buca, ledarskapsutbildningar, fortbildning i datakunskap via Coompanion samt att vi driver Kunskapscentrum för fritidsledare.

Vi har på uppdrag av stadsdelar och kommuner bedrivit fortbildning för fritidsledare och chefer inom fritids- och ungdomssektorn. Är ni intresserade av ett sådant upplägg kontakta Lovis Blixt, lovis.blixt(snabel-a)skarpnacksfolkhogsskola.se

Tillsammans med Arbetsförmedlingen har vi studiemotiverande kurser samt etableringskurser för nyanlända. Ansvarig för SMF är Martin Wikström och Etableringskursen Kajsa Jungnelius.

Under 2013-2015 var vi deltagare i projektet YoWoMo. Ett EU projekt som syftar till att öka ungdomsarbetares/fritidsledares kompetens att interagera med unga via sociala medier. Utöver oss ingår representanter från Tyresö, Lidingö och Värmdö kommun. Vi samverkar med utbildningsorganisationer och universitet från Tyskland, Belgien, Turkiet och Spanien.

På skolan har vi gjort ett flertal projekt inom Flexlär och är under 2014 en av tio resurser i folkbildningen stora digitala rådslag.