Samarbete & utveckling

Utöver traditionell folkbildning driver Skarpnäcks folkhögskola en hel del samarbete och utveckling genom uppdragsutbildningar och spännande lokala samarbetsprojekt.

I Sundsvall bedriver vi SFI ihop med Folkuniversitetet. Läs mer om detta på denna webbplats.
sundsvall.se

Vi genomför utbildningar och deltar, eller har deltagit, i samarbetsprojekt som Romane Buca, ledarskapsutbildningar, fortbildning i datakunskap via Coompanion samt att vi driver Kunskapscentrum för fritidsledare.

Vi har på uppdrag av stadsdelar och kommuner bedrivit fortbildning för fritidsledare och chefer inom fritids- och ungdomssektorn. Är ni intresserade av ett sådant upplägg kontakta Lovis Blixt, lovis.blixt(snabel-a)skarpnacksfolkhogsskola.se

Fokus i projektet är att individer som står långt ifrån arbetsmarknaden ska kunna komma i arbete eller fortsätta till andra studier.

Vägen

Skarpnäcks folkhögskola är en utav 15 folkhögskolor runt om i Sverige som ingår i projektet Vägen.

Projekt Vägen – folkhögskolevägen till arbete eller fortsatta studier, syftar till att motverka långvarigt utanförskap. Projektet pågår under en treårsperiod år 2023-2026 och fokuserar på att individer som står långt ifrån arbetsmarknaden, t ex personer med funktionsnedsättning, psykisk ohälsa, utrikesfödda samt socioekonomiskt drabbade, ska komma i arbete eller fortsätta till andra studier. Detta ska åstadkommas bland annat genom coachning och stärkt självledarskap som ska leda till att stärka deltagarens handlingskraft och motivation för att få verktyg att påverka sin livssituation.

Genom våra pedagogiska insatser hoppas vi kunna bereda vägar till arbete och vidare studier för våra deltagare.

Varje deltagare kommer att få arbeta med en individuell studie- och etableringsplan som delvis är framtagen i FAMN-projektet för att på bästa sätt kunna stärka den individuella förmågan.

Övriga nod-folkhögskolor som medverkar i projektet: Röda korsets folkhögskola, Hagabergs folkhögskola

Övriga samarbeten

Tillsammans med Arbetsförmedlingen har vi studiemotiverande kurser samt etableringskurser för nyanlända. Ansvarig för SMF är Martin Wikström och Etableringskursen Kajsa Jungnelius.

Vi har varit i projektet YoWoMo. Ett EU projekt som syftar till att öka ungdomsarbetares/fritidsledares kompetens att interagera med unga via sociala medier. Utöver oss ingår representanter från Tyresö, Lidingö och Värmdö kommun. Vi samverkar med utbildningsorganisationer och universitet från Tyskland, Belgien, Turkiet och Spanien.

På skolan har vi gjort ett flertal projekt inom Flexlär och var en av tio resurser i folkbildningen stora digitala rådslag. 

Gå till toppen