Du som inte har färdig gymnasieexamen och är över 18 år är välkommen att söka till allmän kurs.

Vad händer efter att jag har skickat in min ansökan?

Intervju

När ansökan kommit in så registreras den av skolan. Ett urval av de sökande kallas under perioden april-maj till intervju där vi går igenom den sökandes formella meriter och intyg. Vi frågor bland annat om tidigare studier och arbete, om intressen och målet med studierna. Vi berättar också om skolarbetet, skolan och dess regler och rutiner.

Om du söker senare än maj månad så kallas du någon gång under sommaren.

Test i läs- och skrivförståelse

Samtliga sökande gör ett läs- och skrivförståelsetest. Finns i två nivåer.

Referens

Vi vill att alla lämnar referens som i mån av behov kan hjälpa oss att reda ut oklarheter kring t.ex. tidigare studier, funktionshinder, arbetslivserfarenhet eller sjukdom.

Beslut

Antagning beslutas av antagningsgrupp bestående av lärare och kurssamordnare.

Antagningskriterier.

Vi gör en samlad bedömning av tidigare studier, kunskaper och erfarenheter . Detta påverkar vilken studienivå som är den rätta.

När vi antar deltagare utgår vi också från studiemotivation, utbildningsbehov, den sökandes mål och förutsättningar för att nå målen och om vår skola kan erbjuda det som behövs för att komma vidare i studier eller arbete.

Vi vill anta deltagare med olika erfarenheter och bakgrund som möjligt. Vi arbetar ofta i grupp och det är en förutsättning att den sökande accepterar skolans regler, arbetsmetoder och värdegrund.

Att själv ta ansvar för sina studier är också en förutsättning.