På den allmänna kursen ger vi mer än bara behörigheter. Vi vill ge en bred bildningsgrund och på köpet kommer det ut behörigheter om du uppfyller våra krav. Du kan inte välja till eller välja bort kurser när du läser här. Men vi erbjuder alla behörigheter som du behöver för en grundläggande behörighet för yrkeshögskola eller högskola.

Utöver dessa har du också möjlighet att få högre behörigheter i några ämnen om du läser två år på fortsättningskurserna.

(Högre behörigheter inom parentes)

  • Engelska 5, 6 (7)
  • Svenska 1, 2 och 3
  • Matematik 1 (och högre behörigheter som kurs 2 och 3 för dig som verkligen går in för detta)
  • Historia 1a1 (1a2)
  • Samhällskunskap 1a1 (1a2)
  • Naturkunskap 1a1 (1a2)
  • Religion 1