Folkhögskolan är en skolform där grupparbete och samarbete är viktigt. Alla studerande kan bidra till gruppens arbete med sina kunskaper och erfarenheter. Lärare och deltagare planerar och tar ansvar för arbetet tillsammans. Vi arbetar för att alla ska känna sig trygga och för att vi ska ha ett bra arbetsklimat.

Tid och teknik som krävs för att klara kursen

Du behöver kunna använda ca 20 timmar varje vecka till studierna. Kursen passar dig som pratar och förstår vardaglig svenska ganska bra, men som inte skriver svenska på samma nivå som du pratar/förstår. För att klara kursarbetet måste du ha tillgång till en dator med webbkamera, bra tillgång till internet och vara van att använda dator och internet.

Du behöver ha möjlighet att delta i videomöten vardagar på kvällstid eller dagtid någon dag varje vecka. Det är viktigt att du avsätter tid för dessa möten. Resten av studiearbetet kan du göra på tider som passar dig. Vi tänker att kursen kan fungera bra att kombinera med att man arbetar under förutsättning att du kan delta i videomöte på en fast tid varje vecka.

Halvtidsstudier och möjlighet till studiemedel från CSN

Kursen ges på halvtid (20 timmars studier per vecka). Halvtidsstudier ger dig möjlighet att söka studiemedel från CSN. Kurser har två nivåer, grundläggande nivå och gymnasienivå, vilket kan vara viktigt att veta om du tänker söka studiemedel. I samband med att du blir antagen till kursen bestämmer vi vilken nivå du ska studera på. För att bli godkänd på kursen krävs ett aktivt deltagande på distans varje vecka och att du i tid har genomfört de uppgifter som ingår i kursen. Om du är inaktiv mer än två veckor i följd utan att kontakta skolan förlorar du din plats på kursen.

Kursens olika uppgifter

En stor del av studiearbetstiden ska du jobba med att skriva och bearbeta skrivuppgifter på olika sätt med hjälp av lärarna och klasskamraterna. Du och dina klasskamrater kommer ibland att få samma uppgifter, men du kommer också att få uppgifter som handlar speciellt om just det du behöver träna på för att t ex komma vidare i arbetslivet eller förbereda för vidare studier. I kursen ingår också att samarbeta kring texter tillsammans med några klasskamrater.

Resten av studiearbetstiden ska du använda för att titta på videoföreläsningar, delta i videomöten, läsa texter, jobba med ordkunskap och fördjupning i grammatik. Du kommer också använda tid varje vecka till att läsa texter som dina klasskamrater har skrivit och kommentera dem. Två lördagar per termin har vi digitala kursträffar där du genom språkverkstäder får fördjupa dina kunskaper inom svensk grammatik.

Individuell studieplan, studiemål och utvärdering

I början av kursen kommer du att använda en del tid till att gå igenom distansstudieteknik samt olika verktyg och metoder för språkutveckling. Du kommer också att formulera dina studiemål. Därefter gör vi gemensamt en individuell studieplan som du följer under kurstiden. I slutet av varje termin utvärderar vi kursarbetet tillsammans.

Vem kan söka?

  • Du ska prata och förstå vardaglig svenska och kunna läsa och skriva.
  • Du ska minst vara färdig med SFI D-nivå eller ha motsvarande kunskaper.
  • Du ska vara van att använda datorer och internet.
  • Du ska ha tillgång till internet och en dator med webbkamera under studietiden.
  • Du ska kunna arbeta med studierna 20 timmar per vecka
  • Du ska vara intresserad av vad andra människor tycker och tänker.

För att få ett kursintyg måste du:

  • vara aktiv i distansarbetet varje vecka
  • arbeta med de uppgifter du får av lärarna och lämna in dem i tid
  • delta aktivt i grupparbeten och samarbeten

Mer om skriv bättre svenska

Skriv bättre svenska på distans är en kurs för dig som vill bli bättre på att skriva svenska , bli bättre på svensk grammatik och som vill få ett större ordförråd. Vi vet att det finns många personer som pratar och förstår vardaglig svenska men som inte kan skriva svenska på samma nivå. Idag och i framtiden behövs en bra förmåga att skriva på svenska inom de flesta yrken och utbildningar. Kursen är en distansutbildning för att ge möjlighet för så många som möjligt att delta, oavsett var man bor i Sverige eller när man har tid att studera.

Ansök till kursen

När du har läst all information om kursen så är du redo att söka.

Hur söker kan du läsa om på denna sida. Ring expeditionen 08-586 471 00 om du behöver hjälp med ansökan.