Fakta om Skriv bättre svenska

Fakta om Skriv bättre svenska

Folkhögskolan är en skolform där grupparbete och samarbete är viktigt. Alla studerande kan bidra till gruppens arbete med sina kunskaper och erfarenheter. Lärare och deltagare planerar och tar ansvar för arbetet tillsammans. Vi arbetar för att alla ska känna sig trygga och för att vi ska ha ett bra arbetsklimat.

Du behöver kunna använda ca 20 timmar varje vecka till studierna. För att klara kursarbetet måste du ha bra tillgång till internet och vara van att använda dator och internet. Du behöver ha möjlighet att delta i videomöten vardagar på kvällstid någon dag varje vecka. Vi tänker att du som söker till kursen pratar och förstår vardaglig svenska ganska bra, men att du inte skriver svenska på samma nivå som du pratar/förstår.

Kurser har två nivåer, grundläggande nivå och gymnasienivå. I samband med att du blir antagen till kursen bestämmer vi vilken nivå du ska studera på.

För att bli godkänd på kursen krävs ett aktivt deltagande på distans varje vecka och att du i tid har genomfört de uppgifter som ingår i kursen. Om du är inaktiv mer än två veckor i följd utan att kontakta skolan förlorar du din plats på kursen.

Halvtidsstudier ger dig möjlighet att söka studiemedel från CSN.

Ett par gånger varje vecka behöver du vara uppkopplad på tider som vi har bestämt tillsammans. Då har du videokontakt med lärarna eller klasskamraterna. Resten av studiearbetet kan du göra på tider som passar dig. Vi tänker att kursen kan fungera bra att kombinera med att man arbetar.

En stor del av studiearbetstiden ska du jobba med att skriva och bearbeta skrivuppgifter på olika sätt med hjälp av lärarna och klasskamraterna. Du och dina klasskamrater kommer ibland att få samma uppgifter, men du kommer också att få uppgifter som handlar speciellt om just det du behöver träna på för att t ex komma vidare i arbetslivet eller förbereda för vidare studier. I kursen ingår också att skriva texter tillsammans med några klasskamrater.

Resten av studiearbetstiden ska du använda för att titta på videoföreläsningar, delta i videoseminarier, läsa olika typer av böcker och texter, jobba med ordkunskap och fördjupning i grammatik.  Du kommer också använda tid varje vecka till att läsa texter som dina klasskamrater har skrivit och kommentera dem. En till två gånger per termin har vi närträffar på Skarpnäcks folkhögskola i södra Stockholm, där du kan delta på plats eller via videolänk.

I början av kursen kommer du att använda en del tid till att gå igenom distansstudieteknik samt olika verktyg och metoder för språkutveckling. Du kommer också att formulera dina studiemål. Därefter gör vi gemensamt en individuell studieplan som du följer under kurstiden. I slutet av varje termin utvärderar vi kursarbetet tillsammans.

Vem kan söka?

  • Du ska prata och förstå vardaglig svenska och kunna läsa och skriva.
  • Du ska minst vara färdig med SFI D-nivå eller ha motsvarande kunskaper.
  • Du ska vara van att använda datorer och internet.
  • Du ska ha tillgång till internet och en dator med webbkamera under studietiden.
  • Du ska kunna arbeta med studierna 20 timmar per vecka
  • Du ska vara intresserad av vad andra människor tycker och tänker.

För att få ett kursintyg måste du:

  • vara aktiv i distansarbetet varje vecka
  • arbeta med de uppgifter du får av lärarna och lämna in dem i tid
  • delta aktivt i grupparbeten och samarbeten