Ansök till Serier, illustration & animation

Ansökan till läsåret 24/25 är nu öppen

Du som vill ansöka till Serier, illustration & animation vid Skarpnäcks folkhögskola behöver göra det innan 15 maj.

Läs noga igenom hela denna sida för att sätta dig in i antagningsförfarandet.
Observera att ansökan görs i SchoolSoft. Länk finns längst ned på denna sida.

Ansökan via personligt brev

Tidigare år har vi utgått ifrån arbetsprover i antagningsprocessen. Nu har vi tagit ett beslut att istället utgå ifrån sökandes motivation och drivkraft till att studera hos oss. Serier, illustration & animation är en grundläggande utbildning och förkunskaper är inte ett krav. 

Personligt brev (1000-1500 tecken, c:a 200 ord), skickas in som PDF eller Word-dokument med din ansökan på SchoolSoft. Högst en A4-sida

Presentera dig själv kort. Ärlighet och personlighet uppskattas! Reflektera också kring dessa tre punkter: 

1. Vad vill du göra berättelser om?
2. Varför vill gå den här utbildningen?
3. På vår utbildning jobbar vi med att:

  • Lära oss tillsammans, du blir ett viktig bidrag till klassen. Vi jobbar både i gruppform och individuellt och ibland också med andra klasser på skolan. 
  • Makt- och normfrågor ska genomsyra vår utbildning. Har du några tankar om detta så skriv gärna det i brevet. 

4. Valfritt: Bifoga några bilder du har skapat, eller länka till en hemsida där man kan se bilder du har gjort.

5. Bifoga personbevis för studier (med folkbokföringsadress, personnummer etc). Beställs här: skatteverket.se

6. Kom också ihåg att bifoga dina betyg som styrker din behörighet.

I antagningsprocessen kommer vi att kontakta dig för möjlighet att ställa följdfrågor och lite personlig kontakt. 

Besked om antagning får du senast 8 juni.

Beslut

Efter diskussioner om arbetsproverna söker utbildningens kursföreståndare skapa en studiegrupp med hög motivation. Vi strävar efter en grupp som gärna deltar på kursens alla moment, där vi tror att deltagarna kommer att utmana och utveckla varandra. Vi antar en studiegrupp om 18 personer. Normalt upprättar vi en reservlista där reserverna inte rangordnas. Om det blir en studieplats ledig gör vi en bedömning – vilken reserv som bäst skulle kunna bidra i den befintliga gruppen.

Vi tittar på dessa kriterier vid antagning:

  • Intresset för och viljan att jobbar med kursens innehåll
  • Intresset för att arbeta självständigt och tillsammans i grupp.
  • Om deltagaren bidrar med något nytt perspektiv till gruppen.

Ansök via denna länk:

https://sms.schoolsoft.se/fhsk/jsp/LoginApplicant.jsp?application_education_id=22414

Beslut om antagning sker senast 8 juni varpå de antagna meddelas med brev.
Ej antagna och reserver meddelas per brev eller e-post.

Kontakta expeditionen 08–586 471 00 om du har frågor eller behöver hjälp att göra ansökan.