Vem kan söka till fritidsledarutbildningen?

Antagningskravet för Fritidsledarutbildningen är att du är behörig för yrkeshögskoleutbildning samt har svenska 2 som särskild behörighet. Äldre behörigheter ska ha motsvarande vikt – grundläggande behörighet för högre studier med motsvarande Svenska B och Engelska A.

Du behöver bifoga intyg om denna behörighet då du skickar in din ansökan.

Hur går ansökningsprocessen till?

När ansökan kommer in kollas den för att se om sökanden uppfyller behörighetskraven. Av de som uppfyller kraven, har erforderlig praktisk erfarenhet och som därefter bedöms som lämpliga kallas 30-40 personer till en intervju.

Intervju

  • Vi söker i intervjun främst ta reda på följande:
  • Intresset för och viljan att bli fritidsledare
  • Kunskapen om det kommande yrket
  • Kunskapen om vad som kommer att krävas under studietiden
  • Personlig mognad
  • Förmågan att klara studierna

Beslut

Efter intervjuerna söker lärare och kursföreståndare på fritidsledarlinjen skapa en studiegrupp utifrån olikheter i ledarerfarenheter. Vi strävar efter en grupp med bredd i olika avseenden. En heterogen grupp som vi tror kommer att utmana och utveckla varandra till att bli kompetenta fritidsledare. Vi antar en studiegrupp om 16-20 personer.

Normalt upprättar vi en reservlista där reserverna inte rangordnas. Om det blir en studieplats ledig gör vi en bedömning – vilken reserv som bäst skulle kunna bidra i den befintliga gruppen.