[Tillsatt] Ledigt jobb: Resurspedagog med konst/hantverkskompetens


Konstskolan LINNEA söker resurspedagog på 60% deltid

Som resurspedagog stöttar du och handleder deltagare under lektionstid och under rast. Det innebär att du i kommunikation med undervisande lärare stödjer deltagare att påbörja, genomföra och avsluta sitt arbete. Du stödjer deltagarna i att upprätthålla rutiner och skapa struktur under dagen. Resurspedagogen finns med under raster och stödjer i sociala mål och vardagliga göromål.  Tillsammans med övrig personal tar du ett aktivt ansvar för att anpassa verksamheten efter deltagarnas behov och förutsättningar i kommunikation i enlighet med beställningar och genomförandeplaner. I arbetet ingår också att vara kontaktperson till några av deltagarna i verksamheten och följa upp uppsatta mål.

Läs hela annonsen här

Skrivet 2022-03-17
Gå tillbaka
Gå till toppen