Urbant ekohushåll

Urbant ekohushåll

Kursen startar ej 2020

Vår kurs i urbant ekohushåll – i teori och praktik vänder sig till dig som vill:

  • Ta ett större socialt ansvar glokalt genom att praktisera en bärkraftig tillvaro. Detta med inriktning på främst regenerativ odling utifrån permakultur och natural farming som grund
  • Kombinera tidigare kända kunskaper inom ekohushåll* med nya rön för att på ett utvecklande sätt åter kunna ingå i naturens kretslopp
  • Jobba med beteendeförändrande mönster i din vardag

På vår utbildning vill vi

  • Ge en bred grund att stå på för att kunna praktisera en djupare hållbar livsstil
  • Lära oss av varandra och gemensamt skapa en kreativ miljö att utvecklas i inom ämnesområdet
  • Ge inspiration och kunskap till dig som vill förändra ditt liv i staden, eller för dig som drömmer om att praktisera ett större ekohushåll på landsbygden

Vad innehåller kursen?

Kursens fokus ligger på regenerativ småskalig odling med verktyg från permakulturen och natural farming. Vi kommer att bygga upp en semiskogsträdgård med fleråriga växter som grund samtidigt som vi utforskar vilka ett- och tvååriga växter som kan tänkas integreras i systemet. Vår utmaning blir att hålla våra metoder innanför naturens ramar. Det vill säga att främst utöva tekniker som gör oss oberoende av ändliga naturresurser och därmed en fossildriven industri.

Utöver odling utforskas en del av naturens skafferi samt hur vi på bästa sätt kan förvara och förädla allt vi producerar.

För att kunna nå en hållbar tillvaro på flera plan sker kontinuerligt en dialog och praktisk handling i att arbeta med beteendeförändrande mönster i vår vardag.

Kursens upplägg är att hela tiden varva teori med praktik med tidvis mycket utomhusvistelse. Våra gemensamma odlingar finns i Skarpnäck.

Kursens syfte

Kursen syftar till att ge deltagarna tid och kunskap att kunna arbeta in nya mönster i sin vardag för att kunna praktisera en djupare hållbar livsstil. Samtidigt är det en förberedande kurs för de som längtar efter att få bo på landsbygden och praktisera ett fullskaligt ekohushåll.

Till vem vänder sig kursen?

Kursen vänder sig till dig som vill ta ett större socialt ansvar glokalt genom att utöva en bärkraftig livsstil. Du vill leva den förändring som du vill se i världen genom att förvalta de kunskaper vi en gång har haft i kombination med nya rön. Detta för att åter kunna ingå i naturens kretslopp.

* = Vi menar att det inte går att vara ett ensamt hushåll för att leva hållbart, vi måste göra det tillsammans med andra därför väljer vi att kalla det för ekohushållning istället för självhushållning.