Vad gör vi på kursen?

Vi jobbar med språkträning på alla lektioner. Vi tränar demokrati på klassrådet och i olika samarbetsgrupper. Klassen delas in i basgrupper som ansvarar för olika uppgifter. Alla skolans klasser turas om att diska och hålla ordning i vår cafeteria och representanter från klasserna arbetar tillsammans i studeranderådet för att göra skolan bättre. Några dagar varje termin arbetar alla kurser på skolan tillsammans, t ex med friluftsaktiviteter eller ett gemensamt tema.

Vi jobbar med tema en dag i veckan.  Terminerna är indelade i olika temaperioder på 2-5 veckor. Du får arbeta med att berätta, läsa lättlästa böcker eller texter, sammanfatta, diskutera, argumentera, söka, välja och värdera information och skriva olika typer av texter.

Vi läser skönlitteratur, facklitteratur och vi ser filmer. Vi besöker arbetsplatser, museer och andra intressanta platser.  Vi arbetar också med drama och bild. I temaarbetet jobbar vi med områden som samhälle, natur. Varje år ingår det i temaarbetet att arbeta med mänskliga rättigheter, jämställdhet och ett normkritiskt förhållningssätt. Målet med allt vad vi gör i kursen är att du ska lära dig mer svenska.

Folkhögskolan är en skolform där grupparbete och samarbete är viktigt. Alla studerande kan bidra till gruppens arbete med sina kunskaper och erfarenheter. Lärare och deltagare planerar och tar ansvar för arbetet tillsammans. Vi arbetar för att alla ska känna sig trygga och för att vi ska ha ett bra arbetsklimat.

Vi skriver egna texter om det vi studerar. Vi arbetar med dator, t ex med Google Drive och Blogger. Du lär dig nya ord, uttal och grammatik samtidigt som du studerar olika områden. Vi arbetar med rörelse, bild och drama som en del av undervisningen. Vi gör ibland studiebesök och studerar olika saker utanför skolan.Vi arbetar ofta i grupp, men andra gånger arbetar du på egen hand. I kursen ingår tre veckors yrkespraktik.

Vi börjar klockan 9.00 varje dag och slutar senast 16.10. Det är viktigt att du har tid att jobba hemma en stund varje dag med olika språkuppgifter efter skoldagen. Det kan vara att läsa, skriva, lyssna på svensk radio eller titta på svenskspråkiga program på teve. Räkna med cirka 10 timmar hemarbete varje vecka.

För att få ett kursintyg måste du:

  • vara närvarande och aktiv på lektionerna minst 80% av tiden
  • arbeta med de uppgifter du får av lärarna
  • delta i grupparbeten och samarbeten

För att få behörigheter i SVA grund eller SVA 1 måste du:

  • vara närvarande och aktiv på lektionerna minst 80% av tiden
  • göra klart alla uppgifter som ingår i behörighetskraven

Kostnader Ingen kursavgift. Materialavgift: 1050 kr/termin

Vem kan söka?

  • du ska förstå talad svenska och kunna läsa och skriva.
  • du ska ha gått SFI D-nivå eller ha motsvarande kunskaper.
  • du ska kunna följa med på kursens studiebesök runt om i Stockholm
  • du ska vara intresserad av att samarbeta med andra människor