Fakta om Serietecknarutbildningen

serietecknarutbildningenVad gör serier unikt i sitt berättande och varför behövs det som kulturuttryck? Serier är en spännande blandning av bild och text och har ännu inte stagnerat i någon form. Låt oss utveckla seriemediet tillsammans!

Under serietecknarutbildningen på Skarpnäcks folkhögskola ägnar vi två terminer åt djupdykning i seriefältet. Du som studerar hos oss får möjlighet att fokusera på serier och utforska olika sätt att skapa. Vi jobbar med gruppen kontinuerligt under hela läsåret, eftersom vi anser att ett tryggt socialt sammanhang är en förutsättning för att våga kasta sig ut i skapandeprocesser.

För oss är det viktigt att synliggöra normer och maktförhållanden som råder i vårt samhälle och som vi är påverkade av. Vi arbetar med att skapa medvetenhet kring hur makt och normer påverkar vårt livsutrymme och våra utvecklingsmöjligheter, både som serietecknare och i våra berättelser. Våra studerande har under sin utbildning hos oss kontakt med förlag och yrkesverksamma serietecknare. Vi besöker bl.a. tryckerier, tidningar och serieteckningsfestivaler. Ett antal gästlärare delar under året med sig av sina olika kunskaper och ingångar i serieskapandet.

Under läsåret jobbar vi med kortare kreativitetstriggande övningar, och även med längre enskilda projekt och samarbeten kursdeltagare emellan. Vi håller koll på samtiden och väver in nyheter och aktuella teman i undervisningen. Genom dagligt arbete utvecklar vi vårt tecknande, vår tuschteknik, vårt bildseende och vår kunskap om hur olika kompositioner påverkar en berättelses uttryck. Vi undersöker dramaturgi och seriemediets potential; text och bild sammanlänkat i sekvenser. Genom kroki och studier av bilder utvecklar vi förmågan att uttrycka rörelser, känslor och stämningar genom tecknande. Vi skapar både analogt och digitalt. Förkunskaper om digitalisering är inte ett krav. Vi kommer främst att använda bildredigeringsprogrammet Photoshop.

Vi läser serier och kritiserar, analyserar och inspireras av dem. Vi använder oss av såväl läsandet som skapandet när vi får syn på olika berättarpositioner och utgångspunkter för serieskapande. Vi diskuterar privilegiet att kunna göra sin röst hörd samt ansvaret och äran som följer med det.