Serier, illustration & animation – grund, distans

Serier, illustration & animation – grund, distans

Vår kurs är för dig som:

  • Vill skapa dina egna personliga serier, illustrationer och animationer!
  • Vill utveckla dina berättartekniker.
  • Är nyfiken på publicering, digitalisering och makt- och normfrågor.

På vår utbildning:

  • Lär vi oss tillsammans, och jobbar på att gruppen ska vara en trygg och kreativ plattform för skapande.
  • Utforskar vi serier, bilderböcker och animerade filmer.
  • Får du till stor del välja om fokuset kommer ligga mer på serieteckning, illustration eller animation för din egen del, genom kortare uppgifter och längre projekt.

Kursen hette tidigare Serietecknarutbildningen och utvecklas detta år till ett bredare fokusområde. Kursens fokus är visuellt berättande genom serieteckning, bilderböcker, illustration och storyboarding, vilket kompletteras med grundkunskaper i animation genom animationsprinciperna och kortare animationer. Läs mer om hur vi jobbar på denna sida.

Kursen är en distansutbildning med obligatoriska närträffar 4 gånger per termin. Vissa moment kan göras på egen vald tid, vissa moment är tidsbunden onlineundervisning.