Matematik 2b – distans

Behöver du förstärka din grundläggande behörighet med en kurs i matematik?

Vi ger dig chansen att studera en kurs i matematik som ger dig behörighet motsvarande 2b. Kursens längd är anpassad så att du hinner komplettera till högskolan innan 1 december om du söker till vårens kurser och program på högre utbildningar.

På vår kurs använder vi en digital plattform och inspelade föreläsningar. Du löser problem via dator eller platta och behöver ingen bok. Vi har klassmöten och mindre gruppträffar där vi diskuterar teori och praktik. Räkna med att du behöver lägga ca. 10 timmar per vecka för att klara studierna. Ungefär hälften av den tiden sker självständigt. Frivilliga träffar i digital studiestuga finns schemalagda för den som behöver

Eftersom kursen sker på distans krävs det att du har tillgång till dator och internetuppkoppling.

Du som söker ska ha färdig gymnasieexamen (ej endast studiebevis) med behörighet i matematik 1/A

Kursstart: 17 augusti
Slutdatum: 27 november
Studerandetakt: 25%
CSN-berättigad, men endast om du kan kombinera kursen med andra kurser vid samma tider så att du kommer över 50%.

Intyg: Vid godkänd kurs och godkända kursmoment utgår ett intyg som ger dig behörighet i matematik 2b

Kostnad: Inga kostnader, kursen är gratis

Ansök här