Etableringskursen

Etableringskursen

Vill du lära dig mer svenska och lära dig mer om det svenska samhället i små grupper med engagerade lärare? Välkommen då till vår Etableringskurs på Skarpnäcks Folkhögskola. Kursen vänder sig till dig som har fått uppehållstillstånd och är inskriven på Etableringsprogrammet hos Arbetsförmedlingen. Kursen är på heltid under sex månader.

På etableringskursen studerar du svenska och vi anpassar undervisningen efter dina behov och tidigare kunskaper. Du får träna språket på många olika sätt. Vi gör också studiebesök och deltar i skolgemensamma studiedagar. Under kursens gång får du mer kunskap om de rättigheter och möjligheter du har i Sverige vi vägleder dig för att du ska kunna komma ut till vidare studier eller hitta ett arbete. Vi tränar också på grundläggande datorkunskap.

Kunskapsprov för SFI-betyg kan göras på skolan under tiden du deltar på Etableringskursen. Efter kursen får du ett intyg att du deltagit på etableringskursen, där kursens innehåll framgår samt de nivåer som du klarat av på SFI. Vi ser även till att du har en CV och ett personligt brev som du kan använda när du söker till andra skolor eller söker arbete.

Efter Etableringskursen kan du fortsätta studera på SFI eller på folkhögskolans allmänna kurs “Bättre svenska”.

För arbetsförmedlare: Kurs id – 239410