Fakta om Distansterminen

Fakta om Distansterminen

Distansterminen kan användas som en fortsättning på Serietecknarutbildningens första år, då du fortsätter fördjupa dina kunskaper i serieskapande genom serieprojekt, handledning och kontinuerlig feedback. Du kan också söka om du gått motsvarande utbildning eller är verksam serietecknare.

Kursen går på halvfart 50% och är studiemedelsberättigad på nivå A2 (gymnasienivå).

Kursen inleds och avslutas med en helgträff på Skarpnäcks folkhögskola i Stockholm. Den inledande träffen lär vi känna varandra inom gruppen. Kursdeltagarna delar med sig av sina projektidéer och tar med gruppens hjälp beslut om projektets form och innehåll. På den avslutande träffen presenterar alla deltagare sina projekt, summerar terminen gemensamt och blickar framåt mot fortsatt serieskapande.

Under terminen får du ta del av föreläsningar av verksamma serietecknare. Du har möjlighet att bli handledd i att publicera dina serier digitalt, hur du kan starta och driva eget, söka stipendium och hur du tar kontakt med förlag. Kontakten med lärarna och kursdeltagarna sker via Google Meet, Classroom och Instagram, där alla kan följa varandras processer och komma med feedback på allt från hur du kan komma ur låsningar till hur du kan utveckla ditt berättande. Detta blir som en loggbok där du kan följa din process och se din utveckling under terminen och samtidigt inspireras av dina kurskamraters processer, ett kollektivt lärande där alla bidrar med sina erfarenheter, tankar och kunskaper.

Som studerande på Distansterminen vid Serietecknarutbildningen får du även möjlighet att publicera ett urval på 10 sidor ur ditt serieskapande i Serietecknarutbildningens antologi som tryck varje vårtermin.