Distansterminen vid Serietecknarutbildningen

Distansterminen vid Serietecknarutbildningen

Vi erbjuder en projekttermin för dig som

 •  Vill genomföra ett serieprojekt
 •  Har förkunskaper inom serieskapande
 • Vill bli yrkesverksam inom seriebranschen
 •  Vill få handledning av seriepedagoger
 •  Är nyfiken på att samarbeta med andra serietecknare
 •  Vill vidareutbilda dig där du bor
 •  Vill bestämma över din arbetstid

På denna utbildning:

 •  Använder vi gruppen som en språngbräda i de individuella skapandeprocesserna.
 •  Anpassas handledningen efter olika behov och förutsättningar
 •  Finns tillgång till föreläsningar med yrkesverksamma serietecknare och kontakt med förlag
 •  Följer vi varandras processer på Google meet, Instagram och Classroom