Distansterminen vid Serietecknarutbildningen

Distansterminen vid Serietecknarutbildningen

Vi erbjuder en projekttermin för dig som

  •  Vill genomföra ett serieprojekt
  •  Har förkunskaper inom serieskapande
  •  Vill få handledning av seriepedagoger
  •  Är nyfiken på att samarbeta med andra serietecknare
  •  Vill vidareutbilda dig där du bor
  •  Vill bestämma över din arbetstid

På denna utbildning:

  •  Använder vi gruppen som en språngbräda i de individuella skapandeprocesserna.
  •  Anpassas handledningen efter olika behov och förutsättningar
  •  Finns tillgång till föreläsningar med yrkesverksamma serietecknare
  •  Ger och får vi kontinuerlig feedback genom vår lärplattform