Fakta om ”Bättre svenska för invandrare”

Fakta om ”Bättre svenska för invandrare”

Folkhögskolan är en skolform där grupparbete och samarbete är viktigt. Alla studerande kan bidra till gruppens arbete med sina kunskaper och erfarenheter. Lärare och deltagare planerar och tar ansvar för arbetet tillsammans. Vi arbetar för att alla ska känna sig trygga och för att vi ska ha ett bra arbetsklimat.

Vi skriver egna texter om det vi studerar. Vi arbetar med dator, t ex med Google Drive och Blogger. Du lär dig nya ord, uttal och grammatik samtidigt som du studerar olika områden. Vi arbetar med rörelse, bild och drama som en del av undervisningen. Vi gör ibland studiebesök och studerar olika saker utanför skolan.Vi arbetar ofta i grupp, men andra gånger arbetar du på egen hand. I kursen ingår tre veckors yrkespraktik.

Vi börjar klockan 9.00 varje dag och slutar senast 16.10. Det är viktigt att du har tid att jobba hemma en stund varje dag med olika språkuppgifter efter skoldagen. Det kan vara att läsa, skriva, lyssna på svensk radio eller titta på svenskspråkiga program på teve. Räkna med cirka 10 timmar hemarbete varje vecka.

 Vem kan söka?

 • Du ska förstå talad svenska och kunna läsa och skriva.
 • Du ska ha gått SFI D-nivå eller ha motsvarande kunskaper.
 • Du ska kunna följa med på kursens studiebesök runt om i Stockholm och ha SL-kort
 • Du ska vara intresserad av vad andra människor tycker och tänker.

För att få ett kursintyg måste du:

 • vara närvarande och aktiv på lektionerna minst 80% av tiden
 • arbeta med de uppgifter du får av lärarna
 • delta i grupparbeten och samarbeten

Möjlighet till behörigheter:

 • Du har möjlighet att göra slutprov till SFI D om du inte redan har klarat det.
 • Du har möjlighet att få behörighet i SVA grund, om du har klarat slutprovet i SFI D.
 • Du har möjlighet att få behörighet i SVA 1, om du redan har behörighet i SVS grund.
 • Du har möjlighet att få behörighet i Samhällskunskap 1a1.

För att få behörighet i SFI D måste du:

 • klara det nationella provet i SFI D

För att få behörigheter i SVA grund, SVA 1 eller Samhällskunskap 1a1 måste du:

 • vara närvarande och aktiv på lektionerna minst 80% av tiden
 • studera minst ett läsår på kursen
 • göra klart alla uppgifter som ingår i behörighetskraven

Kostnader Ingen kursavgift. Materialavgift: 950 kr/termin