Skolledning

Kajsa Jungnelius

Rektor

08-586 471 01

Martin Wikström

Skolsamordnare, samordnare för allmän kurs

08-586 471 03

Lovis Blixt

Verksamhetssamordnare

08-586 471 31
Mer info om mig

Verksamhetssamordnare för profilkurser samt lärare på Fritidsledarutbildningen

Kallie Ismail

SYV, Verksamhetssamordnare

08-586 471 07

Ana Hultgren Mejias

Föreståndare Konstskolan LINNEA

08586 471 51
Gå till toppen