Allmänna kollegiet

Martin Wikström

Skolsamordnare, samordnare för allmän kurs

08-586 471 03

Björn Viberg

Lärare

08-586 471 11

Lev Martinez

Lärare

08-586 471 13

Teres Allard

Socialpedagog

Pia Roxell

Lärare / SMF

08-586 471 16

Sara Dahl

Lärare

08-586 471 14

Magnus Jonsson

Lärare

08-586 471 15

Anna Jonsson

Klassföreståndare Omvärld

08-586 471 12

Joakim Malmsten

Socialpedagog, digitala hjälpmedel

08-586 471 17
Gå till toppen