Du som vill ansöka till serietecknarutbildningen vid Skarpnäcks folkhögskola behöver göra det innan 15 maj. Vid ansökan är det fyra delar som du ska skicka in samt betyg och personbevis.

Läs noga igenom hela denna sida för att sätta dig in i antagningsförfarandet. Observera att du också ska registrera din ansökan i SchoolSoft.

Arbetsproverna

1. Uppväxt eller dagbok

Alternativ A: Om min uppväxt. Rita en seriesida som handlar om din uppväxt. Du tänker dig denna sida antingen fristående eller som början/mitten/slutet på en längre serie. Den kan antingen vara i skissform eller rentecknad.
Alternativ B: Dagboksserie. Rita en seriesida som handlar om en dag i ditt liv, som en sida ur din dagbok.

2. Oväntat slut eller serie utan text

Alternativ A: Oväntat slut. Rita en serie på tre till fyra rutor (en seriestripp), där den sista rutan innehåller något oväntat.
Alternativ B: En serie utan text. En serie på valfritt antal rutor, där bilderna för handlingen vidare utan text. Högst en A4-­sida.

3. Fri uppgift.

En serie eller teckning, valfritt innehåll och form. Högst en A4-­sida.

4. Personligt brev

Personligt brev (1000-1500 tecken, c:a 200 ord), skickas in med din ansökan på SchoolSoft. Skriv inte ditt namn i brevet, utan på baksidan! Högst en A4-sida

Presentera dig själv kort. Reflektera också kring dessa tre punkter:

1. Vad vill du göra serier om?
2. Hur vill du använda dig av dina kunskaper efter skolan?
3. På vår utbildning jobbar vi med att:

  • Lära oss tillsammans, du blir ett viktig bidrag till klassen. Vi jobbar både i gruppform och individuellt och ibland också med andra klasser på skolan.
  • Makt- och normfrågor ska genomsyra vår utbildning.

Har du några tankar om detta så skriv gärna det i brevet.

5. Personbevis

Bifoga personbevis för studier (med folkbokföringsadress, personnummer etc). Beställs här: http://www.skatteverket.se/privat/folkbokforing/personbevis.4.18e1b10334ebe8bc80003671.html

6.Betyg

Kom också ihåg att bifoga dina betyg som styrker din behörighet. Från gymnasiet eller motsvarande.

Tänk på att

Skicka inte original! Kopiera/scanna och skriv ut dina serier och det personliga brevet. Skriv arbetsprovets nummer och titel på framsidan. Skriv sedan ditt namn, adress, e­-post, telefonnummer och personnummer på baksidan. OBS! Inte på framsidan/samma sida som serien! (Detta för att ni ska vara anonyma under urvalsprocessen. Vi behöver kunna vara så objektiva som möjligt.)

Beslut

Efter diskussioner om arbetsproverna söker utbildningens kursföreståndare skapa en studiegrupp genom att anta de sökande utifrån olikheter i serietecknarstil. Vi strävar efter en grupp med bredd i estetik och innehåll i berättandet, en heterogen grupp där vi tror att deltagarna kommer att utmana och utveckla varandra som serietecknare. Vi antar en studiegrupp om 18 personer. Normalt upprättar vi en reservlista där reserverna inte rangordnas. Om det blir en studieplats ledig gör vi en bedömning – vilken reserv som bäst skulle kunna bidra i den befintliga gruppen.

Vi tittar på:

  • Intresset för och viljan att teckna serier, både under och efter studietiden.
  • Intresset för att arbeta självständigt och tillsammans i grupp.
  • Personlig berättarstil och estetiskt uttryck.
  • Innehåll i serierna och intresset av att berätta något för omvärlden.
  • Om deltagaren bidrar med något nytt perspektiv till gruppen.

Ansökan med material ska vara Skarpnäcks folkhögskola tillhanda senast 16 maj. (Senast skickat med posten 15 maj.

Posta ansökan till
Serietecknarutbildningen
Skarpnäcks folkhögskola
Fraktflygargatan 16 : 1
128 30 SKARPNÄCK

Alternativt lämna den i expeditionen på folkhögskolan

SchoolSoft

Registrera ett konto och gör en ansökan med dina personuppgifter och betyg i SchoolSoft på denna länk:

https://sms.schoolsoft.se/fhsk/jsp/LoginApplicant.jsp?application_education_id=12272

Beslut om antagning sker senast 30 maj varpå de antagna meddelas med brev. Ej antagna och reserver meddelas per brev eller e-post.