Denna kurs genomförs endast hösten 2020. Den kommer inte att starta 2021.