Ansökan till höstterminen 2021 är öppen

Du som vill ansöka till Serietecknarutbildningens Distansterminen vid Serietecknarutbildningen på Skarpnäcks folkhögskola behöver göra det innan 15 maj. Vid ansökan är det två delar som du ska skicka in samt betyg och personbevis.

Läs noga igenom hela denna sida för att sätta dig in i antagningsförfarandet. Observera att du också ska registrera din ansökan i SchoolSoft.

Arbetsproverna

1. Exempel på dina serier.

Skriv ut exempel på dina serier på a4-papper, max sex sidor. Det kan vara skisser till det projekt du tänkt dig att jobba med under hösten eller tidigare serier. Skriv ditt namn, adress, e­-post, telefonnummer och personnummer på baksidan.

2. Personligt brev

Skickas in tillsammans med arbetsproverna.
Högst en A4-sida
Presentera dig själv kort. Om du redan har en projektidé så beskriv den här. Om du inte har bestämt dig vilket projekt du vill jobba med så hjälper vi dig att bestämma dig på höstens första träff. I så fall får du gärna beskriva vilken typ av serier du brukar göra och om du har flera idéer kan du presentera dem. Beskriv också vilken motsvarande utbildning du har, om du gått en annan skola än Serietecknarutbildningen, eller hur din erfarenhet som serietecknare har sett ut. Reflektera även kring dessa två punkter:

På vår utbildning jobbar vi med att:

  • Lära oss tillsammans, du blir ett viktig bidrag till klassen.
  • Makt- och normfrågor ska genomsyra vår utbildning.

Har du några tankar om detta så skriv gärna det i brevet.

3. Personbevis

Bifoga personbevis för studier (med folkbokföringsadress, personnummer etc). Beställs här: http://www.skatteverket.se/privat/folkbokforing/personbevis.4.18e1b10334ebe8bc80003671.html

4.Betyg

Kom också ihåg att bifoga dina betyg som styrker din behörighet. Från gymnasiet eller motsvarande.

Tänk på att

Skicka inte original! Kopiera/scanna och skriv ut dina serier.

Beslut

Efter diskussioner om arbetsproverna söker utbildningens kursföreståndare skapa en studiegrupp genom att anta de sökande utifrån olikheter i serietecknarstil. Vi strävar efter en grupp med bredd i estetik och innehåll i berättandet, en heterogen grupp där vi tror att deltagarna kommer att utmana och utveckla varandra som serietecknare. Vi antar en studiegrupp om 16-18 personer. Normalt upprättar vi en reservlista där reserverna inte rangordnas. Om det blir en studieplats ledig gör vi en bedömning – vilken reserv som bäst skulle kunna bidra i den befintliga gruppen.

Beslut skickas senast den: 11 december

Vi tittar på:

  • Personlig berättarstil och estetiskt uttryck.
  • Innehåll i serierna och intresset av att berätta något för omvärlden.
  • Om deltagaren bidrar med något nytt perspektiv till gruppen.
  • Förmåga att jobba självständigt och intresse för tänkande kring den egna arbetsprocessen.
  • Intresse för att sätta sig in i andra kursdeltagares skapandeprocesser och hjälpa dem att utvecklas.

Ansökan med material ska vara Skarpnäcks folkhögskola tillhanda senast 15 maj. Besked om antagning får du senast 15 juni.

Posta ansökan till

Distansterminen vid Serietecknarutbildningen
Skarpnäcks folkhögskola
Fraktflygargatan 16 : 1
128 30 SKARPNÄCK

Alternativt lämna den i expeditionen på folkhögskolan

SchoolSoft

Registrera ett konto och gör en ansökan med din grunduppgifter i SchoolSoft på denna länk:

https://sms.schoolsoft.se/fhsk/jsp/LoginApplicant.jsp?application_education_id=12279

Beslut om antagning sker senast 15 juni varpå de antagna meddelas med brev. Ej antagna och reserver meddelas per brev eller e-post.