Vad gör vi på kursen?

Vi jobbar med språkträning på alla lektioner. Vi tränar demokrati på klassrådet och i olika samarbetsgrupper. Klassen delas in i basgrupper som ansvarar för olika uppgifter. Alla skolans klasser turas om att diska och hålla ordning i vår cafeteria och representanter från klasserna arbetar tillsammans i studeranderådet för att göra skolan bättre. Några dagar varje termin arbetar alla kurser på skolan tillsammans, t ex med friluftsaktiviteter eller ett gemensamt tema.

Vi jobbar med tema en dag i veckan.  Terminerna är indelade i olika temaperioder på 2-5 veckor. Du får arbeta med att berätta, läsa lättlästa böcker eller texter, sammanfatta, diskutera, argumentera, söka, välja och värdera information och skriva olika typer av texter. I den ena klassen använder vi grundskolans ämnen som tema.

Vi läser skönlitteratur, facklitteratur och vi ser filmer. Vi besöker arbetsplatser, museer och andra intressanta platser.  Vi arbetar också med drama och bild. I temaarbetet jobbar vi med områden som samhälle, natur. Varje år ingår det i temaarbetet att arbeta med mänskliga rättigheter, jämställdhet och ett normkritiskt förhållningssätt. Målet med allt vad vi gör i kursen är att du ska lära dig mer svenska.

De fem riktlinjerna

Vi har fem riktlinjer som vi arbetar efter på kursen. Fyra av dem kommer från statens riktlinjer för folkbildningen och den femte har vi valt själva.

 • Vi vill ge nya kunskaper – nu och för framtiden
 • Vi tränar på att samarbeta demokratiskt
 • Vi vill öka dina möjligheter att engagera dig i samhället
 • Vi vill ge möjlighet för deltagarna att möta kulturen – litteratur, konst, teater, musik, film, dans etc
 • “Våga vara modig” är den uppmaning vi ger varandra varje dag på kursen. När man utmanar sina egna gränser har man den bästa chansen att lära sig nya saker!

När kursen är slut:

 • har du fått ett ökat självförtroende när det gäller att använda svenska språket
 • har du ökat dina kunskaper i svenska som andraspråk
 • har du övat på att skriva texter som är instruerande, berättande, sammanfattande, förklarande, diskuterande, rapporterande och argumenterande
 • kan du använda olika metoder och hjälpmedel för att fortsätta utveckla dina språkkunskaper
 • har du fått träna samarbete med demokratiska arbetsformer
 • kan du mer om mänskliga rättigheter, jämställdhet och ett normkritiskt tänkande
 • har du fått möjlighet att få fler kontakter på arbetsmarknaden
 • om du har klarat kursens krav får du ett intyg med information om vad du har studerat, och där dina behörigheter intygas
 • om du har uppnått behörigheter i SVA grund eller SVA 1 kan du välja att fortsätta med andra kurser eller utbildningar, här på skolan eller hos andra kursanordnare