Fritidsledar-

utbildningen

Vår fritidsledarutbildning är för dig som:

  • är intresserad av en ledarskapsutbildning och vill arbeta med ungdomars sociala utveckling
  • vill arbeta med fritid som en arena där upplevelser och utmaningar skapas
  • är nyfiken på personlig utveckling och ökad självkännedom, samtidigt som du får verktyg till att arbeta med att inspirera andra till utveckling på såväl individ- som gruppnivå
  • är intresserad av att arbeta med makt- och normfrågor

På vår utbildning:

  • erövrar du teoretiska kunskaper och verktyg som hjälper dig att hantera svåra och utmanande situationer
  • utvecklar du din förmåga att kommunicera med människor och får syn på både dina egna och andras kommunikations- och beteendemönster
  • får du möjlighet att träna din förmåga att leda men också att följa, att arrangera men också att utvärdera, att teoretisera men också att praktisera
  • uppmanas du att synliggöra maktobalanser som finns i samhället, men också att förstå hur de verkar och hur man kan förhålla sig till dem

Att studera på folkhögskola betyder att man studerar på heltid. Fritidsledarutbildningen är en eftergymnasial utbildning och för att bli antagen behöver du ha grundläggande behörighet för yrkeshögskola samt svenska 2/B. Utbildningen är två år lång.

Fakta om Fritidsledarutbildningen

Vid Fritidsledarutbildningen på Skarpnäcks folkhögskola arbetar vi med att utbilda ledare som ska arbeta med människors fritid. De flesta som går ut vår utbildning jobbar med unga människor och deras förberedelse för ett vuxenliv, men utbildningen är generell och handlar om att leda grupper och stötta individer att växa och hitta mening och få upplevelser som de inte alltid hittar på egen hand. Läs mer om utbildningen på följande sidor

Vem kan söka till Fritidsledarutbildningen?

Antagningskravet för Fritidsledarutbildningen är att du är behörig för yrkeshögskoleutbildning samt har svenska 2 som särskild behörighet. Äldre behörigheter ska ha motsvarande vikt – grundläggande behörighet för högre studier med motsvarande Svenska B och Engelska A.   Läs mer om hur antagningsförfarandet går till här.

Gör en ansökan

När du har läst all information om utbildningen och du vet att du är behörig att söka så kan du göra din ansökan här.